» » Голопристанське відділення Пенсійного фонду інформує про відмінності трудового договору від цивільно-правової угоди

Голопристанське відділення Пенсійного фонду інформує про відмінності трудового договору від цивільно-правової угоди

Автор: Журналіст від 12-09-2018, 15:18
 
Відповідно до чинного законодавства виконання робіт, надання послуг фізична особа може здійснювати на підставі як трудового, так і цивільно-правового договору. Про особливості кожного з них йдеться у матеріалі головного спеціаліста відділу супроводження інформаційних систем та електронних реєстрів №4 головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області Анна Долбня.

Відмінності трудового договору від цивільно-правової угоди

Цивільно-правові угоди та трудові договори дуже схожі і мають спільні ознаки. Однак основною відмінністю трудового договору від цивільно- правової угоди є те, що трудовий договір регламентується КЗпП України, а цивільно-правові угоди - Цивільним кодексом України (далі-ЦКУ).

Чому так важливо відрізняти трудовий договір від цивільно-правової угоди? На практиці трапляється, що фактично відносини з фізичною особою є трудовими, але оформлені вони як цивільно- правові. Це тягне за собою різні негативні наслідки.

Контроль за дотриманням трудового законодавства здійснює Державна служба України з питань праці. Саме цей орган найчастіше під час проведення перевірок визнає укладені роботодавцем цивільно-правові угоди трудовими договорами, тобто знаходить ознаки вдаваності в договорі. Наприклад, відповідно до пп. 6 п. 5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295, інспекційні відвідування проводяться за інформацією Пенсійного фонду України та його територіальних органів про: працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими угодами в одного роботодавця понад рік; роботодавців, у яких 30 і більше відсотків працівників працюють на умовах цивільно-правових угод.

Які ж ознаки відмінності трудового договору від цивільно-правової угоди?

Однією з характерних ознак відмінності трудового договору від цивільно-правової угоди є те, що цивільно-правова угода на виконання робіт (надання послуг) найчастіше укладається тоді, коли такі роботи мають разовий характер. Відповідно до ч. 1 ст. 21 КЗпП України трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Цивільно-правова угода є угодою двох або більше сторін на встановлення, зміну, припинення цивільних прав і обов'язків.

За трудовим договором працівник зобов'язаний виконувати не якусь індивідуально визначену роботу, а роботу визначеної професії (спеціальності) відповідної кваліфікації. При цьому після закінчення виконання визначеного роботодавцем завдання трудова діяльність не припиняється.

Предметом цивільно-правових угод є сам результат праці. Такі угоди застосовуються для виконання конкретної роботи, спрямованої на одержання результатів праці. У разі досягнення мети така угода вважається виконаною, і її дія закінчується.

При укладанні трудового договору працівник зараховується до штату роботодавця, натомість виконавець за цивільно-правовою угодою не включається до штату замовника.

За трудовим договором заробітна плата повинна виплачуватися з чіткою періодичністю, а її розмір не може бути нижче за мінімальну заробітну плату (ст. ст. З, 24 Закону України «Про

оплату праці»). За цивільно-правовими угодами періодичність виплати винагороди та її сума обмежуються лише волею сторін.

Як правило виплата винагороди пов'язується з передачею результату роботи/надання послуг замовнику. Трудовий договір зобов'язує роботодавця створювати працівникам умови праці, встановлені законодавством, у тому числі умови, пов'язані з охороною праці, наприклад КЗпП України, Законом України «Про охорону праці».

Цивільно-правова угода вимог щодо умов та охорони праці не має. У цивільно-правових відносинах визначальним фактором для умов праці виконавця є те, про що домовилися сторони.

Виконавець за цивільно-правовою угодою, на відміну від працівника за трудовим договором, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, самостійно організовує свою роботу і виконує її на власний ризик.

У разі порушення працівником обов'язків трудового договору його може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Крім того, він несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну роботодавцю внаслідок порушення трудових обов'язків. Відповідальність виконавця за порушення цивільно-правової угоди встановлюється самою угодою, наприклад пені, штрафи. У трудових відносинах такі види санкцій не допускаються.

З наведеного можна зробити висновок, що характерними ознаками трудових відносин, які відрізняють їх від цивільно-правових, є:

  • систематична виплата заробітної плати за процес праці, а не за її результат;
  • підпорядкування правилам внутрішнього трудового розпорядку;
  • виконання роботи за професією (посадою), визначеною Класифікатором професій Національного класифікатора України ДК 003:2010, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327 (зі змінами);
  •  обов'язок роботодавця надати робоче місце.

Зверніть увагу !

Назва договору, як-от: «Трудовий договір» чи «Договір підряду» не відображає самої суті договірних відносин! Для визначення дійсності правовідносин необхідно врахувати в сукупності вищенаведені ознаки.
 
 
Голопристанський відділ обслуговування громадян
головного управління Пенсійного
фонду України в Херсонській області
реклама партнерів


Комментарии:

Оставить комментарий